სიახლეები

ნოემბერი 13, 2013 ახალი გამოცემა: ევ­რა­ზი­უ­ლი სა­ბა­ჟო კავ­ში­რის საფ­რ­თხე­ე­ბი ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის გზა­ზე

ახალი გამოცემა: ევ­რა­ზი­უ­ლი სა­ბა­ჟო კავ­ში­რის საფ­რ­თხე­ე­ბი ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის გზა­ზე

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ახალი საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტი გამოსცა \”ევრაზიული საბაჟო კავშირის საფრთხეები ევროინტეგრაციის გზაზე\” – ქართული პერსპექტივა.