სიახლეები

დეკემბერი 12, 2013 2014 წლის ბი­უ­ჯე­ტის პრო­ექ­ტი – ანა­ლი­ზი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი

2014 წლის ბი­უ­ჯე­ტის პრო­ექ­ტი – ანა­ლი­ზი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი

დღეს, 12 დეკემბერს გამოვიდა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის საჯარო პოლიტიკის მიმოხილვის მორიგი დოკუმენტი „2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის – ანალიზი და რეკომენდაციები“.