პროექტი

მცირე ფერმერულ მეურნეობებზე DCFTA-ის ზეგავლენის შეფასება საქართველოში

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
Oxfam/EU 2015 - 2015 9,980 EUR დასრულებული

კვლევა, რომელიც ხორციელდება პროექტის “რეგიონში სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესება ეროვნული სტრატეგიის სრულყოფისა და მცირე ფერმერების მხარდაჭერის გზით“ მიზნად ისახავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების (DCFTA) ზეგავლენის შესწავლას მცირე ფერმერულ მეურნეობებზე საქართველოში.

აღნიშნული კვლევა წარადგენს შესაბამის რეკომენდაციებს, მცირე ფერმერულ მეურნეობებზე DCFTA-ის ზეგავლენის უკეთ გასაგებად და გასაანალიზებლად.
პროექტის პროდუქტი
 
დეტალური ანგარიში ინგლისურად, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ზეგავლენის შესწავლა მცირე ფერმერულ მეურნეობებზე საქართველოში.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები