სოფლის მეურნეობა – გამოწვევები და მიმდინარე პოლიტიკა