ბლოგი

მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა

მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა

EPRC-ის აღმასრულებელი დირექტორის – ნინო ევგენიძის შეფასება.