სიახლეები

მაისი 11, 2016 ლექცია თემაზე: ”კრიზისის მენეჯმენტი”

ლექცია თემაზე: ”კრიზისის მენეჯმენტი”

11 მაისს EPRC-ის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი სალექციო კურსის ფარგლებში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს ლექცია წაუკითხა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის პროფესორი-გიორგი ქადაგიძე. ლექციის თემა იყო: “კრიზისის მენეჯმენტი”.