ბლოგი

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული ხედვა გამოაქვეყნა

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული ხედვა გამოაქვეყნა

სასამართლოს რეფორმის დაუყოვნებლივ დაწყება და ეკონომიკის დაროულად გახსნა:

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული ხედვა გამოაქვეყნა