ჩვენ შესახებ

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა (EPRC) და სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის, განვითარების და კანონის უზენაესობის ცენტრის ერთობლივი პროგრამა – ლიდერთა განვითარების აკადემია Leadership Academy for Development – LAD, 2016 წლის იანვარში დაარსდა. 

პროგრამა გულისხმობს საჯარო, ბიზნეს და სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციების მაღალი რანგის წარმომადგენელთა გადამზადებას. კურსის მონაწილეები ირჩევიან საქართველოდან და მსოფლიოს სხვადასხვა განვითარებადი ქვეყნებიდან.