"რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის" პრეზენტაცია
 12/12/2019

12 დეკემბერს გაიმართა პროექტის "რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის" პრეზენტაცია. 

 

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (Eastern European Centre for Multiparty Democracy - EECMD) მიერ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (Economic Policy Research Center) პარტნიორობით და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID/Georgia) ფინანსური მხარდაჭერით.

 

პროექტის მიზანია ამომჩეველთა ინფორმირება და გაძლიერება.