კონკურსი მასწავლებლებისთვის
 01/11/2018

          
                                                                                          

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი აცხადებს კონკურსს საშუალო სკოლის მასწავლებლებისთვის „ჩაატარე ლექცია ევროპის შესახებ“. 
 
კონკურსი ტარდება აშშ საელჩოს დემოკრატიის მცირე გრანტების პროგრამის მხარდაჭერილი პროექტის „100 ლექცია ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე“ ფარგლებში.  

კონკურსის ფარგლებში სხვადასხვა საგნის მასწავლებლებს ვიწვევთ გამოაგზავნონ იდეები ლექციის სავარაუდო თემატიკასთან დაკავშირებით. 

ლექციის თემატიკისადმი მთავარი მოთხოვნაა - მასში უნდა იყოს წარმოჩენილი ევროპის ისტორია და/ან ევროპის კულტურა, ღირებულებები, ეკონომიკა, ევროპისა და საქართველოს ურთიერთობები და ა.შ. ნებისმიერი იდეა, რომელიც მოსწავლეების მიერ ევროპის უკეთ გაცნობას მოემსახურება. სალექციო თემატიკასთან დაკავშირებით მონაწილეებს ეძლევათ სრული თავისუფლება - ლექცია შეიძლება ჩატარდეს ნებისმიერ საგანში: მათემატიკა, ფიზიკა, ისტორია, ქართული, უცხო ენები, სამოქალაქო განათლება, მუსიკა, ხელოვნება თუ ა.შ. 

გამარჯვებული 50 იდეის ავტორი მასწავლებელი გახდება პროექტის მონაწილე, რაც მათ საშუალება მისცემს მიიღონ მონაწილეობა 3 დღიან ტრენინგში ევროკავშირის შესახებ, რომელიც გაიმართება 2018 წლის 14-16 დეკემბერს საქართველოში; ასევე ჩაატაროს 2 ლექცია მოსწავლეებისთვის, შესაბამისი ანაზღაურებით. 

მოხდება ჩატარებული ლექციების გადაღება და საკონკურსო კომისია შეარჩევს 10 მასწავლებელს, რომლებიც პროექტის ფარგლებში ვიზიტით გაემგზავრებიან ბრიუსელში. მონაწილეობის ენა შეზღუდული არ არის. ჯგუფს მოემსახურება თარჯიმანი. 

მონაწილეობის პირობები: 

კონკურსის მონაწილე უნდა იყოს საქართველოში საჯარო ან კერძო სკოლის მასწავლებელი; 

იდეა წარმოდგენილი უნდა იყოს ვორდის ფაილში - მაქსიმუმ 500 სიტყვის მოცულობით. წარმოდგენილი დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს ავტორის სახელს და გვარს, სკოლისა და საგნის დასახელებას, ჩასატარებელი ლექციის (გაკვეთილის) მოკლე ანოტაციას. 

განაცხადი გამოგზავნილი უნდა იყოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@eprc.ge 

წერილის დასახელებაში მითითებული უნდა იყოს: „განაცხადი კონკურსისთვის - მონაწილის სახელი და გვარი“. 

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 25 ნოემბერი, 2018 წელი, 18:00 საათი. 

პროექტი დაფინანსებულია დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში აშშ-ის საელჩოს მიერ საქართველოში.