22.04.2020
შეზღუდვის პოლიტიკიდან გამოსვლის ევროპული გამოცდილება
შეზღუდვის პოლიტიკიდან გამოსვლის ევროპული გამოცდილება
21.04.2020
პროექტის GEclose2EU-ს ბენეფიციარი კომპანიების საიმიჯო კატალოგი შეიქმნა
პროექტის GEclose2EU-ს ბენეფიციარი კომპანიების საიმიჯო კატალოგი შეიქმნა
13.04.2020
ეკონომიკური მოსაზრებები შეზღუდვის პოლიტიკიდან გამოსვლისთვის
ეკონომიკური მოსაზრებები შეზღუდვის პოლიტიკიდან გამოსვლისთვის
10.04.2020
ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზარზე ზრდის პოტენციალის მქონე დარგები
ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზარზე ზრდის პოტენციალის მქონე დარგები
30.03.2020
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები COVID-19-ის წინააღმდეგ
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები COVID-19-ის წინააღმდეგ
23.03.2020
COVID – 19 ეკონომიკური შედეგები მსოფლიოსა და საქართველოსთვის
COVID – 19 ეკონომიკური შედეგები მსოფლიოსა და საქართველოსთვის
20.03.2020
ჟურნალი „ამერიკული ინტერესი"
ჟურნალი „ამერიკული ინტერესი"
28.02.2020
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მომსახურებით ვაჭრობის სფეროში გზამკვლევის პრეზენტაცია
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მომსახურებით ვაჭრობის სფეროში გზამკვლევის პრეზენტაცია
05.02.2020
GEclose2EU-ს ბენეფიციარი კომპანიებისთვის საგანმანათლებლო ტური იმართება
GEclose2EU-ს ბენეფიციარი კომპანიებისთვის საგანმანათლებლო ტური იმართება